Primaironderwijs

Voortgezetonderwijs

Volwassenenonderwijs

PABO

Taalhulp

Fotoboeken

PABO

Voor toelating tot de Pabo dienen de studenten twee examens af te leggen: de reken- en de taaltoets en een toets wereldoriƫnterende vakken: geschiedenis, aardrijkskunde en natuur. Dit om het aanvangsniveau van de Pabo te verhogen en daarmee de kwaliteit van de toekomstige leraren. Uit onze onderwijspraktijk weten wij dat veel MBO-studenten, die zijn begonnen met de studie "klassenassistent" of "onderwijsassistent" niet alleen moeite hebben met taal en rekenen, maar ook met andere vakken. Parate kennis van wereldoriƫnterende vakken schiet daarbij vaak te kort. Dit is alleen te verbeteren door veel oefenen. Het inzicht groeit daardoor en daarmee de kans om met goed gevolg naar de Pabo te gaan, want dat is toch de ambitie van deze studenten.

Ook studenten die al op de Pabo zitten kunnen met bovengenoemde problemen te kampen hebben. Als zij ervaren dat ze op de Pabo te weinig kansen hebben om hun onzekerheid weg te werken dan kunnen zij ook bij ons terecht. Bijscholing hoeft niet lang te duren als er maar intensief aan gewerkt wordt.

Afdrukken E-mail