Primaironderwijs

Voortgezetonderwijs

Volwassenenonderwijs

PABO

Taalhulp

Fotoboeken

Volwassenenonderwijs

Inburgering en NT2

De ervaring leert dat niet alle personen die het inburgeringsexamen al of niet met succes hebben afgelegd al voldoende thuis zijn in de Nederlandse taal (en cultuur) om zich een zelfstandige plek in de maatschappij toe te eigenen. Zij hebben baat bij een verdere oriëntatie in het Nederlands. Dat geldt te meer voor personen die zich richten op het examen NT2 (Nederlands als tweede taal). Beide groepen "studenten" kunnen wij een heel eind op weg helpen. Wij gebruiken bij deze lessen methoden die landelijk hun nut hebben bewezen.

Nu de Nederlandse wetgever het steeds moeilijker maakt om deze lessen centraal, via een onderwijsinstituut, aan te bieden, dreigen velen tussen wal en schip te geraken. Deze mensen kunnen nu hun kans pakken door privéles te nemen.

MBO en Zorg

Er worden strenge eisen gesteld aan studenten van zorgopleidingen. Om toegelaten te worden tot deze opleidingen wordt niet alleen gekeken naar motivatie, maar ook of de kandidaten voldoende weten van de Nederlandse en Engelse taal en van rekenen.  Met onze hulp, gebaseerd op vele jaren ervaring in het onderwijs, kunnen aankomende zorgwerkers veel problemen voorkomen door op tijd het aanvangsniveau te bereiken, zodat zij zonder veel moeite de toelating doorkomen.

Alfabetisering

Veel mensen kunnen zich moeilijk in de maatschappij handhaven doordat ze niet goed, of helemaal niet, kunnen lezen en schrijven (en soms ook rekenen). Het is voor hen heel moeilijk om dit kenbaar te maken en er iets aan te gaan doen. Toch vormen zij voor zichzelf een enorme hindernis om te bereiken wat ze eigenlijk zouden kunnen. Het is nooit te laat om dit te leren!

Afdrukken E-mail