Primaironderwijs

Voortgezetonderwijs

Volwassenenonderwijs

PABO

Taalhulp

Fotoboeken

Tarief

Over de kosten van de lessen plegen wij overleg met de hulpvrager. Ik ga uit van een vast tarief

(€ 25,00 per uur) voor onze professionele onderwijshulp. Daarnaast brengen wij vervoerskosten in rekening buiten een straal van 8 km vanaf mijn woning (€ 0,25 per km). Als er meer leerlingen/studenten met dezelfde hulpvraag komen kunnen ze gecombineerd worden, waardoor de individuele kosten omlaag gaan.

Afdrukken E-mail

Fotoboeken

Foto's

Veel mensen hebben in hun, vaak lange, leven talloze foto's gemaakt, in mapjes of enveloppen gedaan en verplaatst naar zolder. Wat zonde. Veel te laat komt men er achter dat er met kostbaar materiaal nooit iets gedaan is. En nu zijn er veel te veel ongeordende foto's. Die foto's zijn echter niet verloren! Graag help ik mensen foto's te sorteren en te digitaliseren om er daarna mooie fotoboeken van te maken. Ik heb zelf prachtige voorbeelden in de kast staan. Het kost even tijd en geld (mijn uurtarief is 25 euro en het drukken van een fotoboek gebeurt volgens de tarieven van de printservice), maar dan heb je ook wat!

 

Levensboeken

Iedereen is het waard om niet vergeten te worden. Te vaak is een leven in de vergetelheid verdwenen, terwijl er misschien volop verhalen en foto's zijn die de herinnering vastleggen. Een levensboek van een overledene is voor de familie een kostbare en zichtbare herinnering, maar een levensboek van iemand die nog lang niet aan zijn of haar laatste levensfase toe is kan ook heel inspirerend zijn.

Met foto's en brieven en verhalen van naasten kan ik complete levensboeken maken, waardoor personen vastgelegd worden in een overzichtelijk document. Daartoe overleg ik graag met alle betrokkenen. In dit intakegesprek komen alle wensen, doelen en andere zaken aan de orde, zodat er geen misverstanden kunnen ontstaan. Thuis heb ik voorbeelden van levensboeken.

Afdrukken E-mail

Taalhulp

Gebruik Nederlandse taal

Volwassenen met een functie waarbij het mondelinge of schriftelijke gebruik van de Nederlandse taal belangrijk is hebben soms moeilijkheden met grammatica, spelling en stijl. Die kunnen wij zo voorthelpen dat de problemen (grotendeels) worden opgelost.

Correctie

Privé-personen, instellingen en bedrijven laten belangrijke documenten uitgaan die geregeld allerlei taalfouten bevatten. Dat maakt geen sterke indruk en het zorgt soms voor negatieve beoordelingen of afwijzingen. Wij willen graag helpen bij het corrigeren van brieven, cv's, advertenties, reclamemateriaal en andere documenten, maar ook websites.

Afdrukken E-mail

PABO

Voor toelating tot de Pabo dienen de studenten twee examens af te leggen: de reken- en de taaltoets en een toets wereldoriënterende vakken: geschiedenis, aardrijkskunde en natuur. Dit om het aanvangsniveau van de Pabo te verhogen en daarmee de kwaliteit van de toekomstige leraren. Uit onze onderwijspraktijk weten wij dat veel MBO-studenten, die zijn begonnen met de studie "klassenassistent" of "onderwijsassistent" niet alleen moeite hebben met taal en rekenen, maar ook met andere vakken. Parate kennis van wereldoriënterende vakken schiet daarbij vaak te kort. Dit is alleen te verbeteren door veel oefenen. Het inzicht groeit daardoor en daarmee de kans om met goed gevolg naar de Pabo te gaan, want dat is toch de ambitie van deze studenten.

Ook studenten die al op de Pabo zitten kunnen met bovengenoemde problemen te kampen hebben. Als zij ervaren dat ze op de Pabo te weinig kansen hebben om hun onzekerheid weg te werken dan kunnen zij ook bij ons terecht. Bijscholing hoeft niet lang te duren als er maar intensief aan gewerkt wordt.

Afdrukken E-mail

Volwassenenonderwijs

Inburgering en NT2

De ervaring leert dat niet alle personen die het inburgeringsexamen al of niet met succes hebben afgelegd al voldoende thuis zijn in de Nederlandse taal (en cultuur) om zich een zelfstandige plek in de maatschappij toe te eigenen. Zij hebben baat bij een verdere oriëntatie in het Nederlands. Dat geldt te meer voor personen die zich richten op het examen NT2 (Nederlands als tweede taal). Beide groepen "studenten" kunnen wij een heel eind op weg helpen. Wij gebruiken bij deze lessen methoden die landelijk hun nut hebben bewezen.

Nu de Nederlandse wetgever het steeds moeilijker maakt om deze lessen centraal, via een onderwijsinstituut, aan te bieden, dreigen velen tussen wal en schip te geraken. Deze mensen kunnen nu hun kans pakken door privéles te nemen.

MBO en Zorg

Er worden strenge eisen gesteld aan studenten van zorgopleidingen. Om toegelaten te worden tot deze opleidingen wordt niet alleen gekeken naar motivatie, maar ook of de kandidaten voldoende weten van de Nederlandse en Engelse taal en van rekenen.  Met onze hulp, gebaseerd op vele jaren ervaring in het onderwijs, kunnen aankomende zorgwerkers veel problemen voorkomen door op tijd het aanvangsniveau te bereiken, zodat zij zonder veel moeite de toelating doorkomen.

Alfabetisering

Veel mensen kunnen zich moeilijk in de maatschappij handhaven doordat ze niet goed, of helemaal niet, kunnen lezen en schrijven (en soms ook rekenen). Het is voor hen heel moeilijk om dit kenbaar te maken en er iets aan te gaan doen. Toch vormen zij voor zichzelf een enorme hindernis om te bereiken wat ze eigenlijk zouden kunnen. Het is nooit te laat om dit te leren!

Afdrukken E-mail