Primaironderwijs

Voortgezetonderwijs

Volwassenenonderwijs

PABO

Taalhulp

Fotoboeken

Primaironderwijs

Cito-toetsen     

In 2015 wordt het belang van de Cito-Eindtoets beperkt, doordat ze later, in april/mei in plaats van februari, wordt afgenomen. Daarmee wint de Cito-Entreetoets in groep 7 automatisch aan importantie, hoewel dat niet met zoveel woorden gezegd wordt. Het belangrijkste bij de keuze voor een vervolgopleiding is nu het oordeel van de school. Dat oordeel is voornamelijk gebaseerd op de resultaten van het Cito-lvs (leerlingvolgsysteem), dat over 8 leerjaren de ontwikkeling van de leerlingen volgt.

Toetsen zijn en blijven doorslaggevend, maar er zijn altijd leerlingen die daarmee niet goed kunnen omgaan. Leerlingen van de groepen 6, 7 en 8 kunnen wij ondersteunen bij de voor de Cito-toetsen vereiste "vakken" taal, rekenen en informatieverwerking. Vroeg beginnen is daarbij het devies!

Meer- en hoogbegaafde kinderen          

Op veel scholen schiet de aandacht voor meer- en hoogbegaafde leerlingen ernstig tekort. Wij hebben ons intensief beziggehouden met deze groep leerlingen. Wij hebben met "plusgroepen" gewerkt, hebben daartoe programma's opgesteld, "lessen" gemaakt en leerkrachten opgeleid en ondersteund. Wij kunnen voor deze kinderen, vanaf groep 5, veel betekenen, zowel buiten schooltijd als binnen schooltijd (in overleg met de school).

Remedial Teaching        

Als een leerling onder de verwachtingen of mogelijkheden presteert dan is specifieke hulp nodig: remedial teaching. Ook daarin kunnen wij voorzien, waarbij voortdurend overleg met de school belangrijk is.

Huiswerkbegeleiding   

Vaak hebben leerlingen van de bovenbouw van de basisschool problemen met het leren leren of het leren studeren. Het plannen van het huiswerk, het maken van werkstukken of presentaties behoort vaak niet tot de sterkste punten van de "studenten". Daarbij kunnen wij, in een rustige omgeving, zorgen voor structuur en discipline, waardoor de prestaties verbeteren, ook op de langere termijn.

Afdrukken E-mail