Primaironderwijs

Voortgezetonderwijs

Volwassenenonderwijs

PABO

Taalhulp

Fotoboeken

Algemene informatie

Mijn naam is Bert Doldersum. Na een werkzaam leven van veertig jaar in het basisonderwijs geniet ik nu van mijn pensioen, maar ik blijf me wel inzetten voor het vergroten van de kansen van kinderen en volwassenen.

Ik weet uit ervaring dat veel kinderen capaciteiten hebben die op school, door welke oorzaak dan ook, niet (voldoende) uit de verf komen. Daarnaast zijn er kinderen die specifieke talenten hebben waar op school geen aandacht (of tijd) voor is of waar geen beroep op gedaan wordt. Vandaar dat ik graag kinderen en studenten, die in de knel komen of al in de problemen zijn geraakt, wil helpen hun prestaties te verbeteren. [FOTO]

De ervaring leert dat er steeds meer verzoeken om hulp komen, van leerlingen en studenten van diverse opleidingen. Die wil ik graag helpen, maar men kan ook een beroep doen op twee zeer ervaren leraressen die mij veel werk uit handen nemen, te weten

  • Anette Smit (die zich met name richt op het verhelpen van rekenproblemen bij basisschoolleerlingen) en
  • Petra Bunnik (die zich bij voorkeur bezighoudt met de AVO-vakken en wiskunde in het voortgezet onderwijs)

Aanpak                 Over de wijze waarop wij de hulp verstrekken plegen wij overleg, zowel met de ouders als de hulpvrager zelf (intakegesprek). Vanuit een doelstelling maken wij een plan van aanpak, waarin alle aspecten van de hulp zijn benoemd. Als het nodig is nemen wij ook contact op met de school om de hulp te stroomlijnen.

 

Lessen                  Deze kunnen alle "leervakken" van het basisonderwijs betreffen, maar ook de "avo-vakken" van de onderbouw van het voortgezet onderwijs, zoals Nederlands, Engels, aardrijkskunde, geschiedenis en maatschappijleer" en wiskunde.

Plaats                    Wat betreft de locatie waar wij de lessen geven is veel mogelijk: bij de leerling c.q. student thuis of bij de leerkracht thuis (waar tot vier leerlingen of studenten ondergebracht kunnen worden), ofwel op een nader vast te stellen plek. Als die plek maar binnen een straal van 30 km van Almelo valt.

Tijdstip                 Over het moment waarop wij de lessen geven kan ik zeggen dat er veel mogelijkheden zijn: op werkdagen zowel overdag als 's avonds en van eens per week tot enkele keren per week.

Lengte                  Over de lengte van de lessen kan ook overlegd worden: van halve uren tot maximaal twee uur per keer.

Afdrukken E-mail